Personaliarvestus

Personaliarvestus on seadusandlusest tulenev arvepidamine ettevõttes töötava isikkoosseisu kohta alates töösuhte vormistamisest, töötingimuste muutmisest kuni töölepingu lõpetamiseni.

Personaliarvestuse eesmärk on tööseadusandlusest tulenevate nõuete täitmine.

Personaliarvestuse teenus sisaldab:

  • lepingute koostamine, muudatused, lõpetamised
  • palgaarvestus
  • puhkusearvestus
  • haigekassa ja töötukassaga suhtlemine
  • käskkirjade, korralduste koostamine
  • töösisekorra eeskirjade koostamine
  • tööohutusjuhendite koostamine
  • töötervihoiutegevuse koostamine